DESIGNMANUAL

Logoen for myscreens symboliserer et utvalg av avskjermingsløsninger stillt opp på rekke. I symbolet ser vi en screen, en plissegardin, en lamellgardin og en persienne. 

Fargeovergangen i logoen symboliserer sollys, varme og sommer som er med på underbygge de stereotypiske dagene hvor du har bruk for solavskjerming.

LOGO OG LOGOREGLER

Hovedlogo

Hovedlogoen med fargeovergang (gradient) skal brukes prmært. Plassering av symbol og tekst kan variere og tilpasses etter bruksområde. 

Minst 20% av høyden til vertikal logo skal holdes av til luft rundt logoen. 

Minst 50% av høyden til horisontal logo skal holdes av til luft rundt logoen. 

Vertikal

Horisontal

Logoen kan også vises i andre farger. Sort logo har en fargeovergang fra “MØRK GRÅ” til “LYS GRÅ”. Fargekoder finnes på side 6. Sort logo skal benyttes på lyse flater med forstyrrende elementer, eller i tilfeller hvor logoen trenger å være delvis gjennomsiktg. Hvit logo benyttes på mørke flater med forstyrrende elementer, og er der det er mulig å foretrekke framfor sort logo. Dersom logoen skal presenteres på en tilnærmet sort flate uten mange forstyrrende elementer skal sekundærlogo 4 benyttes. Denne får fram fargeovergangen mellom “ILDRØD” og “SOLGUL” mens logoskriften preseteres tydelig som helt hvit.

LOGO OG LOGOREGLER

Forbud

Logoen skal ikke presenteres i andre farger enn de oppgitt i designmanualen 

Navnet Myscreens skal ikke skrives med annen skrifttype når det presenteres sammen med symbolet 

Logoen skal ikke skaleres eller roteres uproposjonalt 

Logoen skal ikke skaleres eller roteres uproposjonalt

Logoen skal ikke plasseres over eller nært beskjedende elementer 

Fargen til logoen skal tilpasses bakgrunnen. Kontrast mellom logo og bakgrunn skal opprettholdes. Foretrukket versjon av logo på farget bakgrunn er hvit eller mørk. 

FARGER

Primærfarger

Primærfargene til logoen og profilen er døpt “ILDRØD” og “SOLGUL” I hovedlogoen gjengis disse i en fargeovergang (gradient) som strekker seg diagonalt over sybol og vannrett  over logotekst.

Primærfargene kan også benyttes separat på grafiske elementer og forskjellige overflater.

Sekund.rfargene “MØRK GRÅ” og “LYS GRÅ” benyttes på bakgrunner, tekst og andre bruksområder hvor det er behov for et mørkere design.

“RØD AKSENT” kan brukes for å skape detaljer eller skygger over “ILDRØD”. Dette kan sees i praksis i logoens plissegardiner.

Et alternativ til “RØD AKSENT” er å ha helsorte detaljer med 21% gjennomsiktighet. Dette spesielt hvis detaljering skal gjøres over en fargeovergang.

I tillegg kan helhvitt og helsvart med 10% gjennomsiktighet brukes.

C         0
M        83
Y         76
K         0

 

R        233
G        71
B        57

HEX:
#e94739

Pantone
7417 C

C         0
M        43
Y         80
K         0

R        246
G        162
B        65

HEX:
#f6a241

Pantone
4009 C

C         74
M        64
Y         59
K         77

R        34
G        35
B        35

HEX:
#222323

Pantone
419 C

C         59
M        49
Y         47
K         39

R        92
G        92
B        92

HEX:
#5c5c5c

Pantone
Cool Gray 11 C

C         24
M        79
Y         76
K         16

R        174
G        71
B        56

HEX:
#ae4738

Pantone
7608 C

FARGER

Sekundærfarger

Sekundærfargene er hentet fra direkte komplimentærfarger til ILDRØD og SOLGUL. 

ENG-GRØNN kan benyttes på call to action knapper, bannere og i andre situasjoner hvor det ønskes sterkt kontrast mot primærfargene. 

Fargen MINT GRØNN er sekundærfargen som skal benyttes i minst grad, og hovedsaklig kun i situasjoner hvor ingen av de andre fargene kan benyttes.

C         79
M        4
Y         82
K         0

R        27
G        163
B        88

HEX:
#1DA359

Pantone
2417 C

C         82
M        38
Y         22
K         6

R        30
G        124
B        163

HEX:
#1D7ca3

Pantone
2454 C

C         58
M        20
Y         45
K         3

R        118
G        164
B        148

HEX:
#75a393

Pantone
624 C

FARGER

Fargebruk

Regler for farveoverganger

Fargeoverganger (gradient) kan fint benyttes som et designvalg i utforming av markedsmatriell. Her er det viktig å huske på å kun bruke overganger mellom primærfargene «ILD-RØD» og «SOL-GUL», eller «MØRK GRÅ» og «LYS GRÅ», eller  sekundærfargene «ENG-GRØNN» og «HAVBLÅ».

En fargeovergang mellom for eksemepel «ENG-GRØNN» og «ILD-RØD» er ikke tillatt.

Ved bruk at to fargeoverganger på topp av hverandre som i dette eksemepelet hvor bakgrunnen har en fargeovergang mellom «MØRK GRÅ» og «LYS GRÅ» og borden har en fargeovergang mellom «ILD-RØD» og «SOL-GUL» er det viktig at kontraster bevares. Derfor ligger «SOL-GUL» over «MØRK GRÅ» og «ILD-RØD» ligger over «LYS-GRÅ»

TYPOGRAFI

Primærfonten heter Myriad Pro og er tilgjengelig via Adobe Typekit. Myriad Pro skal benyttes i logo, overskrifter og brødtekst om mulig. 

Andre skriftvarianter som bold, book, thin, regular og black kan også benyttes etter behov. 

Et alternativ til Neue Kabel er Roboto. Roboto kan lastes ned fra https://fonts.google.com/ og følger de samme retningslinjene som Neue Kabel. 

På web og andre platformer med begrenset tilgang til fonter er Arial tilstrekkelig. 

I logotypen skal sperring være satt til 160%

Myriad Pro

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! " # $ % & / ( ) = ? `

Roboto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! " # $ % & / ( ) = ? `

GRAFISKE ELEMENTER

Ikonografi

Kategori ikoner

Det er utviklet et unikt ikon for hver produktkategori. Ikonene kan brukes for å representere en kategori, et produkt eller diversiaeten av produktene.

Hjelpeikoner for produkter

Det er utviklet hjelpeikoner for produkter for å visualisere egenskaper, konfigurasjoner eller tilvalg. Disse skal ikke brukes for seg selv, men kan godt presenteres i en produktbeskrivelse eller på dokumentasjon eller emballasje.

Stilen for disse ikonene er veldig simplifisert, hvor primærfargene «ILDRØD» og «SOLGUL» benyttes for å påpeke hovedelementet i illustrasjonen. Skal du velge mellom snorbetjening, motor eller kjede trekk på en plisse gardin for eksempel, skal disse betjeningene vises i primærfarger. Ikonene kan også brukes for å visualisere forskjellen mellom høyre og venstrestilt betjening.

Bildestil

Generell bildestil

Bildestilen for myscreen skal fokusere på resultatet av å benytte solskjermingsløsninger. Produktene trenger ikke å være hovedobjekt i bildene. Et bilde av en pen og moderne stue hvor solskjermingensproduktene henger i vinduene er med på å forsterke merkevaren. 

Sollys simulator

Det er utviklet et konsept for å visualisere effekten av myscreens sine produkter. For å skape nye bilder for simulatoren må kameraet monteres på et stativ slik at før og etter bildet har 100& samme utsnitt. Ta først et bilde av solskjermingen fullstendig lukket, og deretter et bilde av solskermingen fullstendig åpen.

Detaljbilder

Detaljbilder av produkter skal gi et godt inntrykk av funksjonalitet og design av produktene. Her er det snakk om skarpe fokusområder og mye dybde i bildene.